CalendarView — JavaScript Calendar Widget

Pakuonio parapijinė mokykla įkurta 1819 metais. Apie tuo metu dirbusius mokytojus žinių neišlikę. Iš kartos į kartą eina pasakojimai apie spaudos draudimo laikotarpiu slaptoje mokykloje vaikus mokiusį daraktorių Lažanauską. Jo mokyklėlė buvusi dabartinėje Tyliojoje gatvėje. Valstybinės rusiškos mokyklos mokytojo Antano Gylio, dirbusio šimtmečių sandūroje (mirė 1907 m.), giminaičiai ir dabar gyvena Pakuonyje. Vyresnių pakuoniškių atmintyje išlikęs nepaprastai šviesus tarpukario laikų pradinės mokyklos vedėjo mokytojo Kazio Garmaus paveikslas. Vyriausieji miestelio gyventojai mena tų laikų šviesuolis mokytojas Mariją Bajoraitienę, Budinauskaitę, Aldoną Bogvilaitę,  Melnikaitę. Buvę mokiniai pagarbiai mini po karo ilgiausiai  dirbusius   mokytojus Antaniną Bakšytę,  Genovaitę Juškevičiūtę, Ireną Gedminaitę, Pranutę Grigonienę, Oną ir Danielių Žvirblius bei daugelį kitų, besirūpinusių jaunų žmonių švietimu ir kultūra.

                    Direktoriaus pavaduotojais (mokymui, ugdymui) dirbo Antanas Kirilauskas, Ona Grižaitė, Ona Karčiauskaitė, Vanda Vitkauskienė, Genovaitė Juškevičiūtė, Antanas Kaminskas, Aldona Padriezienė, Irena Ptašnikienė, Laimutė Raugevičienė. Popamokine veikla nuo 1967 metų rūpinosi direktoriaus pavaduotojai  A. Bunevičiūtė, A. Padriezienė, St. Deltuvienė, V. Blekaitis, O. Zmejauskienė, T. Každailienė, J. Kamarūnienė, V. Račkienė, E. Čeplinskienė, A. Vaicekauskienė Šiuo metu direktoriaus pavaduotoja ugdymui dirba Jūratė Keturakienė.

                      1920 m. Pakuonio mokykla iš parapijinės tapo pradinė keturmetė, šešiametė ir veikė privačiose patalpose. 1939 metais pastatyta nauja mokykla, kuri 1944 m. reorganizuota į progimnaziją. Ši dviaukštė mokykla karui baigiantis 1944 metais sudegė. Pokario vaikai mokėsi įsikūrę Daukšiagirės dvaro rūmuose, didesnėse privačiose trobose.  Vėliau valdžia konfiskavo jau pastatytą, bet dar neįrengtą klebonijos pastatą ir čia perkėlė mokyklą, kurioje vaikai mokėsi dviem pamainom. Mokiniai puikiai tvarkė gražų sodą, pavyzdingą bandymų sklypą. 1949 m. įkurta septynmetė, o 1957 m. – vidurinė. 1965 metais mokykla persikėlė į naują mūrinį dviaukštį pastatą Pakuonio pakraštyje. Tačiau apie pusketvirto šimto mokinių turinti mokykla gyvavo be sporto bazės, valgyklos ir kt. 1990 metais baigtas statyti puikus priestatas su aktų ir sporto salėmis, valgykla, technologijų kabinetais, priešmokyklinio ugdymo korpusu, biblioteka. Turtėjo klasės ir kabinetai. Visi išgyveno, kai 2001 m., išleidusi 44 abiturientų laidas, Pakuonio vidurinė buvo reorganizuota į pagrindinę mokyklą. Nuo 2001 metų mokykla aktyviai įsijungė į projektinę veiklą, todėl nuolat daugėjo kompiuterinės technikos, netrukus įkurta informacinių technologijų klasė.

                       Mokiniai, kurių namai toli nuo mokyklos,  galėdavo apsigyventi bendrabutyje. Jis buvo įrengtas ir ilgiausiai 30 metų veikė buvusiame Bajoraičių name, vėliau buvo kilnojamas iš vienos vietos į kitą, o 1989 metais panaikintas. Vaikus į mokyklą atveždavo maršrutiniai autobusai. 2001 m. gavome geltonąjį mokyklinį autobusiuką, kuris mokinius ir jų tėvus, mokytojus veža ne tik į mokyklą, bet ir į ekskursijas, rajoninius bei  respublikinius renginius, su juo pasiekiame draugus Lenkijoje ir Latvijoje.

                       Vaikus, bendruomenę ir miestelio svečius kviečia turtingas, nuolat ekspozicijas keičiantis Kraštotyros muziejus, kurio įkūrimu 1992 m. rūpinosi mokytoja, kruopšti kolekcininkė, tautodailininkė Irena Gedminaitė. Nuo 2001 metų jame triūsia  kraštotyros metodininkė Ona Zmejauskienė. Čia įruoštos atskiros etnografijos, mokyklos, apylinkės, bažnyčios ir lauko ekspozicijos, kurios vis atnaujinamos, įvairinamos. Muziejuje nuolat keičiamos įvairios parodos. Mokiniai kasmet dalyvauja respublikiniuose konkursuose, ekspedicijose, ruošia tiriamuosius darbus, bendrauja su mokslininkais, o nuo 2001 metų su lietuvių kilmės amerikiečiais, kurių giminės šaknys Pakuonyje.  Muziejuje vyksta pamokos, šventės, parodos, susitikimai. Daug bendrų renginių organizuojama su seniūnijos kultūros darbuotojomis. Beveik pusė mokytojų buvę Pakuonio mokyklos auklėtiniai, baigę mokslus ir sugrįžę čia dirbti. Puiku, kai širdį traukia namai, mokykla, gimtinė. 2009 m. mokykla atšventė 190 metų jubiliejų. Jo garbei prie mokyklos pastatyta bene didžiausia pelėdos skulptūra. 2010 m. renovuota mokyklos išorė, įrengta nauja šildymo sistema. 2011 m. mokykla pasipuošė dar viena skulptūra Pakuonio krašto knygnešiams, skirta įamžinti knygnešių Antano ir Felicijos Bajoraičių atminimą. Abi skulptūros pastatytos JAV gyvenančių Bajoraičių giminės paramos lėšomis.

2014 m. buvo švenčiamas 195 metų mokyklos jubiliejus.

2014 m. rugsėjo 1 d. atidaryta ikimokyklinio ugdymo grupė.

Pakuonio mokyklos direktoriai:

Vladas Mikėnas (195? – 1957) – jo iniciatyva įkurta Pakuonio vidurinė mokykla

Albinas Micka (1957 – 1959)

Ona Petraitytė (1959 – 1960) 

Povilas Raila (1960 – 1963) 

Juozas Kisielius (1963 – 1964)

Kazimieras Maskolaitis (1964 – 1966)  

Antanas Būtėnas (1966 – 1972) 

Vytautas Klimašauskas (1972 – 1976)

Antanas Kaminskas (1976 – 1980)

Stasė Deltuvienė (1980 – 1986) 

Benediktas Šetkus (1987 – 1988)

Aldona Padriezienė (1988 – 1997)

Rimvydas Zailskas (1997 – 2001)

Jonas Mikelionis (2001 - 2014) 

Audronė Vaicekauskienė (nuo 2014 m.)

© Pakuonio pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.